Partnerzy
Godziny otwarcia

Poniedziałek

10:00-17:00

Wtorek

10:00-17:00

Środa

9:00-15:00

Czwartek

10:00-17:00

Piątek

10:00-17:00

ZAPRASZAMY !!!

PostHeaderIcon KONKURS PLASTYCZNY

 

W związku z Międzynarodowym Dniem Ziemi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie organizuje konkurs plastyczny na plakat ekologiczny pt.

 

„Ziemia w twoich rękach”.

 

 

 

 

 

 R E G U L A M I N    K O N K U R S U !!!

 

 

I. ORGANIZATOR

                     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie

II. CELE KONKURSU

* Kształtowanie postaw związanych z dbałością o środowisko naturalne;

* Uświadomienie znaczenia recyklingu jako jednego ze sposobów dbania o naszą Ziemię;

* Aktywizacja uczniów w działania związane z edukacją ekologiczną;

* Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni artystycznej wśród młodych ludzi.

III. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniowie Gimnazjum.

IV. TEMATYKA KONKURSU

Szeroko pojęta tematyka związana z ekologią, recyklingiem, segregacją śmieci oraz globalnym ociepleniem.

V. TECHNIKA

Prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską, np. malarstwo, rysunek, grafika komputerowa.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie jedną pracę według własnego pomysłu w formacie A-3.

VII. OPIS PRACY

Imię, nazwisko autora, nazwa, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę.

VIII. TERMIN SKŁADANIA PRAC

Termin składania prac do 15 maja 2016r.

IX. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie, ul. Mickiewicza 1.

X. PRAWA AUTORSKIE

* Praca musi być wykonana samodzielnie;

* Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie pracy konkursowej;

* Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi przechodzą na własność organizatora.

XI. OCENA             

* Prace bez opisu sporządzonego według zasad wyznaczonych w regulaminie, zniszczone, zrolowane, niezgodne z tematyką nie wezmą udziału w konkursie;

* Laureatów wyłoni niezależna komisja, która dokona wyboru prac, biorąc pod uwagę oryginalność wykonania pracy i jej walory artystyczne.

XII. EKSPOZYCJA PRAC

Po wyłonieniu zwycięzców konkursu nagrodzone prace można będzie zobaczyć na stronie organizatora (www.biblioteka.orneta.eu) oraz na wystawie zorganizowanej z okazji Dni Ornety.

XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Ornety.

 

 

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ;)