Partnerzy
Godziny otwarcia

Poniedziałek

10:00-17:00

Wtorek

10:00-17:00

Środa

9:00-15:00

Czwartek

10:00-17:00

Piątek

10:00-17:00

ZAPRASZAMY !!!

PostHeaderIcon KONKURS LITERACKI

 

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej oto okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie, mając na celu popularyzację wiedzy o życiu i twórczości pisarza, ogłasza konkurs literacki

 

„Literackie wędrówki śladami Henryka Sienkiewicza i jego twórczości”

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N     K O N K U R S U !!!

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie

II. Cele konkursu

* popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza wśród młodzieży uczącej się

* uczczenie ważnych rocznic w 2016 roku: 170 rocznica urodzin, 120 rocznica pierwszego wydania „Quo Vadis” i 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza

* zachęcanie do czytania i poznawania twórczości literackiej Henryka Sienkiewicza

III. Uczestnicy konkursu

* Konkurs „Literackie wędrówki śladami Henryka Sienkiewicza i jego twórczości” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Ornecie.

* Konkurs będzie miał formę pytań testowych (pytania zamknięte), a tematyka testu oscylować będzie wokół życia i twórczości pisarza

IV. Czas realizacji konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do 15 kwietnia 2016r. na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

11-130 Orneta

ul. Mickiewicza 1

bądź dostarczenie jej osobiście do biblioteki.

O terminie odbycia testu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

V. Ocenianie i nagrody

* Oceny odpowiedzi testowych i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa złożona z bibliotekarzy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy i bibliotekarzy szkolnych

* Laureatom zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce                   

* Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwycięzców na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie

* Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie biblioteki:

http://www.biblioteka.orneta.eu/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE :)