Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Partnerzy
Godziny otwarcia

Poniedziałek

10:00-17:00

Wtorek

10:00-17:00

Środa

9:00-15:00

Czwartek

10:00-17:00

Piątek

10:00-17:00

ZAPRASZAMY !!!

PostHeaderIcon Historia miasta Orneta

 

 

Orneta...

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Ornety, jednego z najbardziej urokliwych miejsc w północno – wschodniej Polsce. Atrakcyjność ziemi orneckiej to zabytki historyczne, walory krajoznawczo – turystyczne, bogactwo lasów, rzek i jezior. Wspaniałe warunki przyrodnicze sprawiają, że Ci, którzy zechcą tu przyjechać odpoczną na łonie natury. Duża ilość czystych rzek i jezior powodują, że okolice Ornety stają się prawdziwym eldoradem wędkarskim. Turystyka na terenach wiejskich zalesionych ma coraz więcej zwolenników. Chęć pobytu na łonie natury, pragnienie poznania życia wiejskiego i uprawianie czynnej turystyki, w przyjaznym środowisku przyrodniczym sprawiają, że liczba turystów korzystająca z tej formy turystyki rośnie z roku na rok. Stanowi to dużą szansę na rozwój agroturystyki w Gminie Orneta.

 

I have the honour to invite you to Orneta, one of the most charming places in north – eastern Poland. Its attractiveness follows from historical objects, sightseeing and tourist advantages, abundance of forests, rivers and lakes. The wonderful natural conditions offered by Orneta make it a wonderful destination for all craving for contact with nature. Abundance of rivers and lakes make it also a real anglers paradise. The growing popularity of leisure in rural areas attracts to Orneta more and more tourists looking for clean environment, seeking active leisure opportunities and wishing to discover genuine country life. Therefore, agri – tourism is one of prospective development profiles for Orneta commune.

 

Wir beehren uns, Sie nach Orneta (Wormditt), in einen der reizvollsten Orte in Nordostpolen einzuladen. Die Attraktivität des Landes in der Umgebung von Orneta kommt in historischen Denkmälern, landschaftlich – touristischen Vorzügen, dem Reichtum an Wäldern, Flüsen und Seen zum Ausdruck. Vortrtffliche Naturverhältnisse verursachen, dass alle hierher kommenden Personen sic him Freien erholen warden. Dank zahlreicher Flüsse und Seen wird die Gegend von Orneta zu einem Paradies für Angler. Touristik auf bewaldeten Dorfgebieten gewinnt immer mehr Anhänger. Der Wille, sich im Freien aufzuhalten, das ländliche Leben kennen zu lernen und aktiven Tourismus in der freundlichen Naturumwelt zu treiben entscheiden darüber, das die Anzahl von diese Touristikform bevorzugenden Touristen von Jahr zunimmt. Diese Erscheinung bietet eine große Chance für die Agrartourismussentwicklung in der Gemeinde Orneta.

 

Ważniejsze daty z historii miasta i gminy Orneta

 

XIII i XIV wiek – Pierwsze wzmianki o osadach w gminie Orneta: 1282 – Bogatyńskie, 1282 – Krzykały, 10 lipca 1289 – Bażyny, 1289 – Osetnik, 1308 – Gieduty, 4 marca 1311 – Mingajny, 1312 Henrykowo, 1314 – Kumajny, 1332 – Augustyny, 1333 – Opin, 1345 – Nowy Dwór, 1349 – Chwalęcin, 22 czerwca 1338 – Miłkowo, 1366 – Drwęczno, 1383 – Krosno.

12 sierpnia 1308 – Pierwsza wzmianka o Ornecie, jako osadzie lokowanej na staropolskim polu osadniczym Wurmedyten.

26 marca 1313 – Potwierdzenie przywilejów miejskich Ornety. Pierwszy raz w dokumentach pojawia się określenie civitas. Data uznawana za początek miasta.

1340 – Orneta staje się rezydencją biskupów warmińskich (do 1349 roku). Rozpoczęcie budowy murów obronnych. Rozbudowa zamku (istniejącego od 1315 roku).

Około 1350 – Rozpoczęcie budowy obecnego kościoła farnego w Ornecie.

14 sierpnia 1359 – Odnowienie przywileju lokacyjnego na prawie chełmskim. W Ornecie istnieje ratusz zbudowany na 1351 roku na miejscu domu kupieckiego.

1406 – Wzmianka o szpitalu św. Ducha, jednym z dwóch (obok szpitala św. Jerzego) średniowiecznych szpitali miejskich fundowanych w XIV wieku.

21 stycznia 1454 – W Ornecie odbywa się zjazd, podczas którego miasta warmińskie opowiadają się po stronie Związku Pruskiego w toczącej się wojnie trzynastoletniej.

1466 – Przyłączenie Warmii i Ornety do Polski w wyniku pokoju toruńskiego.

24 listopada 1520 – Po ośmiodniowym oblężeniu miasto poddano Albrechtowi Hohenzolerowi. Zajęcie miasta przez krzyżaków na pięć lat.

1538 – Mikołaj Kopernik, jako poseł kapituły warmińskiej asystuje w Ornecie biskupowi Janowi Dantyszkowi przy odbiorze przysięgi od poddanych komornictwa biskupiego.

1586 – Biskup Marcin Kromer osadza w Ornecie klasztor katarzynek.

17 lipca 1626 – Ornetę zajmują wojska szwedzkie, przejściowo (11.1626 – 10.1627) oparte przez wojska polskie.

1655 – 60 Druga wojna szwedzka. Miasto popada w ruinę.

1703 – 88 Hans Wulff – syn organmistrza z Ornety, przedstawiciel znanej firmy organmistrzowskiej działającej do XIX wieku, tworzy organy oliwskie.

1772 – Miasto dostaje się w ręce pruskie w wyniku pierwszego rozbioru Polski.

1829 – 30 – Budowa kościoła dla istniejącej od 1826 roku gminy ewangelickiej.

1867 – W Ornecie powstaje gimnazjum.

1872 – 75 – Powstaje szpital św. Elżbiety, nowy szpital miejski.

1884 – Miasto otrzymuje połączenie kolejowe z Olsztynem. Budowa dworca kolejowego.

1894 – Połączenie koleją Ornety z Morągiem.

1901 – Orneta otrzymuje światło elektryczne.

1902 – Utworzenie gimnazjum żeńskiego i reaktywowanie gimnazjum męskiego.

1905 – Połączenie koleją Ornety z Lidzbarkiem.

1911 – Miasto otrzymuje wodociągi i kanalizację.

20 listopada 1925 – Oddanie do użytku budynku gimnazjum żeńskiego i męskiego.

1939 – 45 – Podczas II wojny światowej w Ornecie mieści się duży obóz karny oraz podobóz Stalagu I A.

17 marca 1945 – Zdobycie Ornety przez wojska II i III Frontu Białoruskiego.

23 lipca 1945 – Przekazanie miasta w ręce administracji.

 

 

Mamy swoją legendę…

 

Według legendy „wieki temu żył w Ornecie smok. Był to potwór pożerający nie tylko zwierzęta. Ofiarą padały również kobiety i dzieci. Wielu rycerzy, którzy próbowali uwolnić miasto od tej klęski, padało w walce, aż wreszcie jednemu z nich udało się zabić smoka. Reminiscencje tej legendy znalazły odbicie w herbie miasta. Najstarszy wizerunek herbu Ornety znany jest z pieczęci na dokumencie z 1338 r.